Familie Lalieu - Thorn (Nederland)

 
 

De familie Lalieu komt het eerst in Thorn voor in het bevolkingsregister van 1820. In het bevolkingsregister over de periode 1814-1824, dat wat aanvullingen betreft slechts tot 1818 gaat, vinden wij geen inschrijvingen van een Lalieu. Er kan derhalve aangenomen worden, dat het gezin Lalieu-Claessens zich tussen 1818 en 1820 - komende vanuit Weert - in Thorn heeft gevestigd.


Het is een familie van vaklieden, die gedurende meer dan een eeuw een zelfstandig beroep heeft uitgeoefend, zoals leidekker, dakconstructeur, pleisteraar, plafonnier, stukadoor, metselaar en schilder. Juist vanwege het feit dat deze beroepen in de familie bijna twee eeuwen hebben stand gehouden was voor Pierre Crasborn in 1990 aanleiding om een beknopte - en uitsluitend op Thorn gerichte - genealogie samen te stellen.


De Franse familienaam Lalieu is in de Thornse gemeentelijke administratie vrij nauwkeurig vermeld. De vrederechter van het kanton Weert schreef in een procesverbaal van 6 oktober 1825 de naam La lieu. Tussen 1830 en 1850 werd in Thorn de naam als Lallieu gespeld. Deze spelling is vanzelf verdwenen. In 1860 verscheen de familienaam Lelieu en deze werd in de akten gebruikt tot 1950. Op verzoek van de officier van justitie van de arrondissementsrechtbank van Roermond, gedateerd 1 augustus 1951, werd de onjuiste naam Lelieu in de akten van de burgerlijke stand van Thorn gewijzigd in Lalieu.


Vooralsnog is onze vroegste met zekerheid vast te stellen voorouder Charles Joseph Lalieux. In de trouwakte bij zijn derde huwelijk in 1787 staat vermeld dat hij gedoopt was in de parochie St.André in Nivelles in Belgisch Brabant op 9 februari 1725.


Omdat bij een bombardement in mei 1940 het archief van Nivelles in vlammen is opgegaan en enkel de 10-jaren Tafels van DTB bewaard zijn gebleven, heb ik gezocht naar een huwelijk dat Charles Joseph Lalieux zou kunnen hebben verwekt . Het enige huwelijk in Nivelles gesloten dat daarvoor in aanmerking komt is dat tussen Carolus Delalieux en Helena Theresia Godart, gesloten in 1717. Deze Carolus Delalieux is telg uit een familie van handelaren in steen en bezitters van steengroeven. Dit ambacht werd ook uitgeoefend door kinderen van Charles Joseph Lalieux welke zich in Nederland vestigden. Van de familie Delalieux of de Lalieux, gericht op omgeving Nivelles, is in 1965 een genealogie geschreven door René Goffin met als titel "Les de Lalieux".

Voorwoord

Reacties en suggesties:


Lambert Lalieu

Van Horneplein 2

6019 BW Wessem

lambert.lalieu@icloud.com

+31(0)475 563270